fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równanie toru i punktu na obwodzie Exploit: Podać równanie toru i równanie ruchu punktu znajdującego się na obwodzie koła parowozu o promieniu r = 1m, jeżeli parowóz porusza się po prostoliniowym odcinku toru ze stałą prędkością 20 m/s, a koło toczy się bez poślizgu. Za początek układu współrzędnych przyjąć najniższe położenie punktu na szynie przyjętej za oś 0x.
5 sty 18:44
5 sty 20:08
zdzisław:
13 sty 18:53