fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
praca siły tarcia i praca siły ciężkości 4SSSS: rysunekNa klocek o masie m działa siła. Klocek porusza się ruchem jednostajnym po poziomej podłodze na drodze s. Praca siły tarcia i praca siły ciężkości wynoszą odpowiednio: a) Fcosα i 0 b) Fsinα i Fcosα c) Fcosα i Fsinα d) F i 0 proszę o wyjaśnienie, z góry dzięki.
26 lis 22:15
daras: siłę F rozkładasz na składowe: −równoległą do toru ruchu F1 = Fcosα i −prostopadłą do toru: F2 = Fsinα Praca to efekt działania siły a efektem tym jest przesunięcie. Nie mając więcej danych musimy założyć (domyśleć się co miał autor na myśli), ruch jednostajny a więc składowa równoległa = sile tarcia lecz jest ona przeciwnie skierowana więc jej praca < 0 Wt = Fscosα , gdzie s −droga jaką przebyło ciało natomiast siła ciężkości nie powoduje przesunięcia więc jej praca = 0 reasumując autor nie podał prawidłowej odpowiedzi w żadnym z wariantów a,b,c,d.
26 lis 22:26
4SSSS: tak też podejrzewałem, że praca siły skierowanej w przeciwną stronę do ruchu nie może być dodatnia... dzieki
26 lis 22:34
daras: wszędzie zabrakło też drogi s
27 lis 10:54
KĘDZIA: Rucham wam matki
8 lut 19:58
Robert Kędzia: D13 jest constans
27 lut 14:00